NATURAL INGREDIENTS

SMART
SOLUTIONS

Sonac to jedna z marek Darling Ingredients Inc., amerykańskiego koncernu zajmującego się przetwarzaniem produktów pochodzenia zwierzęcego przy zastosowaniu innowacyjnych procesów technologicznych.

Sonac to synonim wysokiej jakości wyrobów gotowych, wykorzystywanych w wielu zastosowaniach i branżach.

Spółki Sonac Uśnice i Sonac Osetnica zajmują się przetwórstwem materiałów kategorii 3 oraz produkcją przetworzonych białek zwierzęcych i produktów z krwi, które znajdują swoje zastosowanie w produkcji karmy dla zwierząt domowych, pasz dla zwierząt hodowlanych, futerkowych i ryb.

Spółka Sonac Lubień Kujawski zajmuje się przetwórstwem materiałów spożywczych oraz produkcją spożywczych tłuszczy zwierzęcych i skwarek, przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, paszowym i kosmetycznym.

Zakłady produkcyjne Sonac w Polsce posiadają nowoczesne i przyjazne środowisku linie produkcyjne.

Działając w ramach ściśle określonych norm prawnych, zakłady Sonac zapewniają wysokie standardy jakości i bezpieczeństwa wszystkich procesów.